SPEVÁCKY ZBOR MESTA BREZNA (SZMB) REPREZENTOVAL MESTO BREZNO NA KONCERTOCH V GROSSRAMINGU A V KOSTOLOCH V STEYRU A MARIAZELLE V RAKÚSKU, 1.-4.,sept.2016. Foto: doc.Ing.Milan Pivovarči,CSc.
Sep 5, 2016
Milan Pivovarči (Owner)
Tamara Moritz