శ్రీ గబ్బిట దుర్గాప్రసాద్ - ప్రభావతీగార్ల 57వ వార్షిక వివాహా మహోత్సవ వేడుక 21-2-2021
Dec 31, 2012 – Jan 1, 2013
Gabbita Venkataramana (Owner)
gabbita prasad
GLN Sarma
Bharathi Gabbita
jagruthi vuyyuru
Anil Dev
vuyyuru jagruthi
jps vuyyuru
A.V.Naveen Kumar