1951 Zahavy Family Slides Album (+ some 1952)
Jan 3, 1951–Oct 10, 2021
Tzvee Zahavy (Owner)
Shuli Sandler
Moshe Chait
Z Edinger
Miryam Wahrman
Dr. Allison Kupietzky
Efrat Guedalia