การจัดการความรู้ KM ประจำปี ๒๕๖๓ ของสถาบันอยุธยาศึกษา เรื่อง "เทคนิคการนำชมเส้นทางสังคมพหุวัฒนธรรมในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
May 31–Jun 5
 · 
Shared
สถาบันอยุธยาศึกษา มรภอย (Owner)