6th Annual Day Celebration 22-12-2019
Dec 21–22, 2019
Tr Kamal.P ICT DPS Warangal (Owner)
Bandi Thirupathireddy
SAISADHVIK Telugu gamer STG
Sudheer Karna
rahul chakravarthy
Arella Kumara swamy
Swamy Raj
Pusukuri Samsung
Narum Manjula