รับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (13-14 มิ.ย. 63)
Jun 12–13
Thanawat Rugkrate (Owner)
ครูโอ๊ค กระบี่กระบอง โรงเรียนวัดราชบพิธ
super one keng
OkCherry Channel