Farewell ceremony of Shyam Babu Agrawal ji- 15-01-2021
Jan 15
Swami Vivekanand Saraswati Vidya Mandir Sahibabad (Owner)
Nasreen Rana
Vaibhav Gupta
Anushka Bhati
Mamta Sharma
AKASH RAJPUT