กินเลี้ยงปีใหม่ กลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว วันที่ 3 ม.ค. 2563
Jan 2–3
banbangkaew school (Owner)
ธนพร โพธิ์เผือก