แจกนมโรงเรียน วันที่ 29 พ.ค. 2563
May 30, 2020
โรงเรียน บ้านบางแก้วฯ (Owner)
ขันเชิง กิ่งไม้กลาง