Thánh Lễ tạ ơn kim khánh linh mục của Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo phận Nha Trang tại nhà Mẹ Hội Dòng, ngày 17.04.2021
Apr 16–17
Mến Thánh Giá Nha Trang (Owner)
Cggt Cdf
fiat khiettam
Vy Tường
THANH MINH NGUYEN THI
Trâm Nguyễn
Tuyen Duong
Nguyễn Thao