นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมที่เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ 1. การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 2. 2. งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3. การทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 35 ปีการศึกษา 2562 4.งานมหกรรมวิชาการ "เฟ้นหาคนดี คนเก่ง เด็กคุณภาพดี เลยพิทย์ 4.0" ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562
Nov 6, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)