2563 26 มีนาคม 2563 โครงการผลิตเจลแอลกอฮอร์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งมอบให้กับผู้บริหาร เพื่อแจกจ่ายใช้ภายในวิทยาเขตชุมพร ต่อไป
Mar 28–Apr 6
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)