สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย
Nov 6, 2019
Malasawanphittaya School (Owner)
ผู้อำนวยการ พห