--วันพุธที่ 28 กันยายน 2565-- งานวันสถาปนาโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ครบรอบ 125 ปี ประกอบด้วย กิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร/ทำบุญเลี้ยงพระ , พิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4 จุดในโรงเรียน และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565
Sep 27 – 28, 2022
PRBM JAKKRAPONG (Owner)
เฉลิมชัย กอชารี
ธนเดช โชคดี
ภาสินี โมระดา
อุทัย มณีศิลป์
บุญญาณี โชคดี
ไฉน เจริญเชาว์
พัฒนาชาติ พึ่งเพ็ง
Nataya Piriyapakas