คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 ก.ย. 2561
Sep 7, 2017
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
กีรติ กมล