พิธีมอบเกียรติบัตร (บ่าย)
Aug 2–3
Suwaree Thupnak (Owner)
ประเสริฐ นุ่มฉาว