กิจกรรรมพุธเช้าข่าว สพฐ. ...วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 เข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." เพื่อรับมอบนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านสมาร์ทโฟนร่วมกัน ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
Jul 14, 2020
 · 
Shared
ฤทธิไกร อรปัญญา (Owner)