🔊วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลพระซอง มอบห้องน้ำ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ (ปรับปรุงห้องน้ำ) บ้านนางดวงจันทร์ ไชยศรี บ้านเลขที่ 132 หมู่ที่ 13 ของศูนย์การพัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2566
Mar 9
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)