ประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) รับฟังคำชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (STEM Education) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (1 ธันวาคม 2565)
Jul 22 – Nov 30, 2022
 · 
Shared
สพป.อุทัยธานี เขต 1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล (Owner)