2563-07-12-นำนักเรียนทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิค ศรีสะเกษ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
Jul 11 – 12, 2020
swsk school (Owner)
suparak nnnoi