นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำเสนอผลการฝึกงานกับฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Jul 24, 2017
 · 
Shared
Chaiwat Poungklung (Owner)