Tập huấn nâng cao quyền năng của phụ nữ ở cộng đồng (Thác Bà ngày 6-7/11/2023)
Nov 5 – 7
Hội LHPN Yên Bái (Owner)
Ngô Văn Phúc