การเตรียมความพร้อมนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปี 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม จังหวัดเลย (วิชาวิทยาศาสตร์)
Jan 30 – 31, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)