64-11-05 ลงพื้นที่สำรวจ ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี
Nov 10
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)