Cộng Đồng Việt Nam Oregon tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc Hận 30 tháng 04 lần thứ 44. Tại trường Ron Russell Middle School: 3955 SE 112th Ave. Portland Oregon 97266. Thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2019 từ 1:00 trưa đến 5:00 chiều.
Apr 27, 2019
Hùng Vương (Owner)
Thao Tu
Hung Vuong
K. Le
Dinh Mai
KimPhuong Newman
Anh Cao
Minh Tran
Ngoc Tuy Le
Suong Lam Tran