การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มอบเกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) EGAT Green Learning Award ให้กับโรงเรียน ครูและนักเรียน โดยมีนายชัญโญ ใครบุุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร. (ภาพโดย Kanchana)
Mar 14 – 15, 2021
AUDI002 abs (Owner)
Pic 2563 kruPat_Supitcha
เพ็ญศรี วงค์เตชะ