หลักสูตร “หลักและการพัฒนาแนวคิดในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ” จัดโดย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.45 น. –16.30 น. ) ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
Nov 22, 2018
Parinya Pui Classic Fine Foods (Owner)
Tulip and pp Tulip and pp