การแข่งขันประกวดวงดนตรี LPK Music Open House ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงอาหาร โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
Aug 1, 2017
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
จุฑารัตน์ คําเจียก