นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 1-2 ชาย-หญิง โรงเรียนลาซาล จำนวน 250 คน บำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรม รด.จิตอาสาพระราชทาน 904 เนื่องในโอกาสวันนักศึกษาวิชาทหารโดยบำเพ็ญประโยชน์วัดต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ วันที่ 8 ธันวาคม 2562
Dec 7–9, 2019
 · 
Shared
lasalle school (Owner)