กิจกรรม Loei Buddy Model "การอบรมเชิงปฏิบัติการครูเพศศึกษา ก้าวที่กล้าและท้าทาย" (ภายใต้ โครงการ อนามัยเจริญพันธุ์ดี มีสุข วัยรุ่นเลย : Loei Buddy Happy Teen) โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง LS อาคารจามุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
Jul 28–29, 2017
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)