ภาพโครงการพลังบวรอำเภอคุณธรรม วัดส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารโสต โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
May 19, 2022
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
Pachira Boon
นางเอื้องฟ้า สุนันท์
ด.ช.ณรงค์ธรรม เถาวัลย์