2019-05-13 Dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa tại NTCT Lạng Sơn - 13 năm GM của Đức cha Giuse
May 12–16, 2019
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (Owner)
Đào Nguyễn
Thuy Hoang
Van Kien
cung nguyen
SR ĐÀO CV MC