ĐC Giuse và phái đoàn GP Thanh Hóa thăm viếng mục vụ tại Mường Lát - 2021 (P.1 - Tại bản Lốc Há)
Jan 14–15
Xám Gấu (Owner)
Phuc Hoang
Nguyễn Thị Phượng