พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Sep 7, 2017
Punnawich Yurawong (Owner)
สิปปกร ศรีลมุล
Pimnisa Sinboonprakob
สมศักดิ์ สุขสมัย
Thanaet CH
สุชัญณิชา สีทานอก