Tu sinh Liên Giáo Phận họp mặt năm 2019
Dec 27–29, 2019
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Quoc Chinh Le
PCS Antonio (Antonio)
Anh Phạm
Hoa lan nguyen