งานศิลป(8ตค62) จุด รร.เมืองพญาแลวิทยา
Oct 8, 2019
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
Nipada Saengkla
นางวนิชา ประยูรพันธุ์