תלמידי י"ב 6 המחנכת סיגל בלס והמורות אורנה מאירוביץ ואמה אברמוב התנדבו היום בשני מוקדים: בעמותת הצל לבו של ילד ובתחנת כיבוי אש בחולון
Mar 25 – 26, 2019
Kugel Holon (Owner)
Sigal Balas
Yael Ashkenazi