OpenTechSummit HCMC 2018
Oct 12–14, 2018
Hong Phuc Dang (Owner)
Nam Phuong NGUYEN LUONG
Thuy Lee
Phụng Nguyễn
Eden Dang
Thông Võ
Bao Dang Kim
Tùng Nguyễn Trọng
Troy Tran