Rước kiệu Đức Mẹ Tháng Mân Côi và Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Theresa (ngày 29 tháng 9 năm 2018)
Sep 29, 2018
CTTDVN PHX (Owner)
Jos Hai
Francis A
vivian n
Viv Blousee
Linh Galle