20 กุมภาพันธ์ 2563 : นักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยกวาดบริเวณลานวัด ณ วัดดงมูลเหล็ก
Feb 21
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)