חנוכת מקווה בית גמליאל - מרחשוון תש"פ
Nov 24–25, 2019
Lior Furman (Owner)
נמרוד יצחקי
מזכירות בית גמליאל
Adva.b@hevel-yavne.org.il
beitgamliel@gmail.com
משה ליבר