(I)นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่าพักแรมของสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2-3 วันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ สวนน้ำภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเลยพิทยาคม
Jan 23–27, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ยั่มเนย!
Nene Kkm
Apinya boonto
DOO DEE