กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560 แข่งขันวันที่หนึ่ง 15 พฤศจิกายน 2560
Nov 13–14, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
กมลชนก ปะวิเศษ
ณัฐธิดา สารบาล
วรวุฒิ หวังโอบกลาง
เต้ย โศกกก
rov ony
ขวัญจิรา อรบุตร
nukool krajom
ณัฐกฤต จารึกธรรม