วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารยิมนีเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภุชงค์ เสนานุช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ธัญญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและการเรียนรู้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร ผู้บริหารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู : 85 ปี ธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติยา น้อมมาลาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย อาจารย์ ดร.สรสิช สว่างศิลป์ และMR.GWYN PEREDUR EVANS เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
Sep 13, 2019
 · 
Shared
คณะสังคมสงเคราะห์ ม.ธรรมศาสตร์ (Owner)