Vivekananda Navaratri 2020 – Day 1 (Photos)
Feb 6, 2020
Sri Ramakrishna Math Chennai (ramakrishnamath) (Owner)
Baheswari Prabaharan
Dipankar Roy
Sattik Das