Vivekananda Navaratri 2020 – Day 1 (Photos)
Feb 6
Sri Ramakrishna Math Chennai (ramakrishnamath) (Owner)
Baheswari Prabaharan