BACA Rolling Trophy Tournament - November '19
Nov 10 – 11, 2019
Panna Chowdhury (Owner)
arvind swamy
chandrashekhar dashudu
Paras Zaveri (Lens & Beyond Photography)
Sachin Kolte
Preeti Asawa
Ashok Kanna
Arvind Ram Anantharam
Sumedh Saraf