ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา (ชุดที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562 โรเงรียนสองภาษาลาดพร้าว
Aug 13–16, 2019
Sontaya Kamsumalee (Owner)
JanAtom Ja