จัดเตรียมสถานที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
Oct 17–18, 2021
Malasawanphittaya School (Owner)
Napat 1426
อาณัติ ภาพชะนะ