Brandeskiklub 1945-50
Delte
maja Krogh-Rosenberg (ejer)