เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ณ กระทรวงศึกษาธิการ (28 ก.ค. 2563)
Jul 27–28
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (Owner)
Neeranuch Udomkot
ครูโอ๊ค กระบี่กระบอง โรงเรียนวัดราชบพิธ